CCSK_logo

Cornish Crabber Schippers Kring

CCSK_logo
Home Vereniging Activiteiten Schepen Voor leden Links Zoeken


Agenda 2020
Filmpje
Bouwtekening zeilklomp
Foto's
WedstrijduitslagenALL over the world SAILS 23 mei 2020

De locatie is deze keer voor iedereen vrij te kiezen.

English Version below.

In dit coronatijdperk mogen we niet in de directe nabijheid van elkaar de strijd aangaan met onze crabbers. Geen traditionele All Sails dit hemelvaartweekend, maar wat te denken van een virtuele zeilwedstrijd All over the world Sails.

Ieder zendt op de zaterdag van het hemelvaartsweekend om 14:00 de start-coördinaten van zijn/haar schip naar de wedstrijdcommissaris via Whatsapp

Kruizen naar een punt 0.5 nm bovenwinds (recht tegen de wind in).
Bij het ronden van dat punt zendt men een bewijs daarvan (foto van de plotter, app met locatie, naar keuze)

Vervolgens zeilt men naar een punt 1 nm dwars op de wind.
Bij ronden daarvan, melding als boven

Vervolgens naar start punt, melding als boven

Vervolgens naar eerder bezeilde bovenwindse locatie; melding als boven

Waarna terug naar start positie: melding als boven, tevens finish.

Na finishen van het laatste schip wordt de uitslag door de wedstrijdcommissaris vastgesteld na doorrekening ratings.
Ieder richt een eigen bacchanaal aan in de eigen kuip, op de eigen locatie, heffende het glas op de eerlijke winnaar, die dan bekend wordt gemaakt.

Men mag zelf het water uitkiezen;
De wedstrijdcommissaris zal rekening houdende met wind en water omstandigheden een correctie op de rating doorvoeren, overigens alleen op verzoek; de betreffende crabberaar moet een duidelijke onderbouwing geven waarom een gunstiger rating moet worden toegepast.
Verzoeken tot het hanteren van een ongunstigere rating worden niet in behandeling genomen - dit wordt opgevat als te doorzichtig vermijden van het vallen in de virtuele prijzen.

We nodigen ook buitenlandse crabberaars uit; afstanden spelen geen rol deze keer!

Als je zin hebt mee te doen, stuur dan een Whatsapp bericht naar de wedstrijdcommissaris:

 


In this corona era, we cannot compete with our crabbers in the immediate vicinity of each other.
No traditional All Sails competition this Ascension weekend, but what about a virtual sailing competition “All over the world Sails”?

Each Crabber sends its starting position coordinates of his/her ship to the competition commissioner via Whatsapp on the Saturday 23th May at 14:00 CET sharp (13:00 BST)

Then first beating to a point 0.5 nm windwards (straight against the wind).
When rounding that point, proof this enormous achievement by sending evidence (picture of the plotter, app with location, to your own choice)

Then sail to a point 1 nm in a direction right angled to the actual wind (close reach – reach course).
When rounding that point, proof this achievement as above

Then to start point (broad reach), notification as above

Then to previously sailed windward location (upwind leg); notification as above

Then back to start position (run – at last!): notification of rounding this position as above, start position also being the finish.

After the last ship has finished, the result will be determined by the competition commissioner after elaborating the results by rating.
Each crew will create its own bacchanal in its own cockpit, at its own location, when waiting for the results, lifting the glass to the honest winner, which will be announced by the commissioner after the devious work of recalculating and manipulating.

You may choose whatever sailing area you like.
The competition commissioner will make a correction to the rating, taking into account wind and water conditions, but only on request; the shipper concerned must provide a clear and plausible basis for the need to apply a more favourable rating. Requests for the use of a more unfavourable rating will not be considered - this is understood to be avoiding virtual prices too obviously.

We also like to invite foreign crabbers to join; distance does not matter this time!
Sign up for this event at the Dutch Crabber Club, the competition commissioner will create a Whatsapp group for this unique sailing event

The rules of the All Sails:
You may use any canvas you have, if you think it is profitable to increase your speed. Mechanical means may not be used (only in case of emergency).
Per type of ship we apply a rating, related to the average speed of the “fast” MK1s
Fast MK1=100%
Moderate going MK1 110%
Easy going MK1 120%
Cornish Yawls appr 90% (depending on conditions wind and water)
Pilot Cutter appr 80% (depending on conditions wind and water)

 

webmaster@cornishcrabber.nl