CCSK_logo

Cornish Crabber Schippers Kring

CCSK_logo
Home Vereniging Activiteiten Schepen Voor leden Links Zoeken


Wedstrijduitslagen


De regeltjes
zomer 2022
voorjaar 2022
zomer 2020
zomer 2019
voorjaar 2018
zomer 2017
voorjaar 2016
zomer 2011
voorjaar 2011
zomer 2010
voorjaar 2010
zomer 2009
zomer 2008
voorjaar 2008
zomer 2007
zomer 2006
voorjaar 2006
zomer 2005
zomer 2004
voorjaar 2004
zomer 2003
zomer 2002
zomer 2000
Bij de Voorjaars en Zomerreunie worden ook de wedstrijden gevaren.
Bij de Voorjaarsreunie is dat de All Sails, waarbij elk mogelijk zeil gevoerd mag worden.

Bij de Zomerreunie mogen de schepen alleen met standaard tuig varen.
Roeien, peddelen, of zwemmend slepen of duwen is daarbij (in tegenstelling tot de All Sails), niet toegestaan.

De prijzen voor deze wedstrijd zijn:
De Bel gaat naar de snelste MK1 (na rating)
Het model gaat naar het snelste schip van de hele vloot (na rating) zijnde niet de winnaar van de Bel;
Ingeval dat samenvalt, gaat het model naar nummer twee van de overall uitslag (na rating).
De Crabber die als laatste eindigd wint Het Vergrootte Topzeil, en mag deze voeren bij de volgende wedstrijd.

De rating is ingevoerd om reden
a. dat niet steeds dezelfde schepen met de prijzen naar huis gaan;
b. je behalve tegen elkaar, je ook tegen jezelf zeilt - als je bovengemiddeld goed zeilt, blijft dat niet onopgemerkt;
c. optimalisaties (gewichtstrim, vergrootte zeilen, aanpassingen aan schroef, roerblad, zwaard, you name it) leiden met een rating niet tot oneerlijke concurrentie;
d. schepen uit verschillende klassen, met verschillende zeileigenschappen, kunnen toch met elkaar de uitdaging aangaan.

Afwijkende zienswijzen kunnen ingediend worden bij het bestuur, ter behandeling in de eerstvolgende vergadering, mits tijdig ingediend.
Afwijkende inzichten aangaande de rating van je boot kunnen - ruim voorafgaande aan de wedstrijd - worden ingediend bij de wedstrijdcommissaris - neem hierbij de mores in acht.
Indien de beslissing van de wedstrijdcommissaris onwelgevallig is, kan beroep worden aangetekend bij het bestuur.

N.B. Een aantekening t.a.v. protesten tijdens en na de wedstrijd:
Protesten tegen jezelf worden niet in behandeling genomen.
Alleen benadeelde schippers kunnen protest aantekenen en hijsen hiertoe de bloedvlag ten tijde van signalering van de misstand.
Dit geldt niet voor protesten van schipper jegens de eigen bemanning.
Terstond na beƫindiging van de wedstrijd wordt van de misstand - door de benadeelden - melding gemaakt bij de wedstrijdcommissaris - tenzij men hiervan afziet na een passend onderhoud met de (vermeend) benadelende partij.
Ook hier dienen de mores in acht te worden genomen.
Protesten ingediend na vaststelling van de uitslag moge behulpzaam zijn voor het geruststellen van het gemoed van de benadeelde schipper, bemanning en thuisfront, maar zijn geen reden voor aanpassing van de uitslag.
Dit om misverstanden, zoals in het verleden gerezen, te voorkomen.
webmaster@cornishcrabber.nl